YETERLİLİKLER
Bahçe Bitkileri (YL)1-YÜKSEK LİSANS: Yeni ürün ve yetiştirme modellerinin takip edilmesi ve güncel gelişmelerden haberdar olması2-YÜKSEK LİSANS: Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yeteneği3-YÜKSEK LİSANS: Ölçme, değerlendirme, analiz yapabilme ve çıktıları artı değere dönüştürerek genel kullanıma sunma 4-YÜKSEK LİSANS: Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilmek5-YÜKSEK LİSANS: Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçlerin izlenmesi (fizyolojik, morfolojik) değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi6-YÜKSEK LİSANS: En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2),7-YÜKSEK LİSANS: Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, 8-YÜKSEK LİSANS: Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında kullanılabilecek yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygulayabilme yetisi9-YÜKSEK LİSANS: Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterlilik10-YÜKSEK LİSANS: Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçların bilimsel metodlarla değerlendirilerekyorumlanabilmesi11-YÜKSEK LİSANS: - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.12-YÜKSEK LİSANS: Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek13-YÜKSEK LİSANS: Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek14-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 15-YÜKSEK LİSANS: Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, -Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 16-YÜKSEK LİSANS: Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 17-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,18-YÜKSEK LİSANS: Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,